Welkom op Handelsagent.be

Deze website probeert de rechtzoekende wegwijs te maken in de bepalingen van de handelsagentuurwetgeving. De auteurs zijn advocaten en juridische specialisten in deze materie.

Latest Posts

Beëindiging mondelinge agentuur en uitwinningsvergoeding

Kort Voor het bestaan van een geldige handelsagentuurovereenkomst is overigens geen geschrift vereist. Dit blijkt uit artikel 5 van de agentuurwet, op grond waarvan elke partij bij een handelsagentuurovereenkomst van haar wederpartij een geschrift kan eisen dat de inhoud van de overeenkomst weergeeft (artikel 5 van de agentuurwet). Dergelijk geschrift kan bijgevolg geëist worden terwijl […]

More Info

Onrechtmatig verbreken van de handelsagentuur zonder opzeggingstermijn

Uittreksel Op basis van een aantal bewezen feiten heeft de principaal de agentuurovereenkomst tussen partijen onrechtmatig verbroken: het onaangekondigd intrekken van de tankkaart, contacten met klanten met verbod om nog aan de agent te betalen, verkoop-activiteiten via een andere agent (P.S.), het aankondigen van een rechtsvordering in ontbinding van de overeenkomst en een de facto […]

More Info

Recht op vergoeding na beëindiging door de principaal tijdens opzeg

Arrest C-203/09 Hof van Justitie ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 28 oktober 2010 (*) „Richtlijn 86/653/EEG – Zelfstandige handelsagenten – Beëindiging van agentuurovereenkomst door principaal – Recht van agent op vergoeding” In zaak C‑203/09, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 29 […]

More Info